pirmdiena, 2014. gada 22. septembris

"Ūziņi no putna lidojuma".


Fotogrāfiju autors Toms V. (Rīga).
Fotogrāfijas uzņemtas no moto - paraplāna, uz tām attiecas autortiesības.


Ūziņu centrs - skats uz "Birztalām" un "Druvu" teritoriju. Tālumā Ūziņu karjeras.

"Svilpji" (celta 1862.gadā). Pirms kara šeit atradās arī krogs.

"Priežkalni".

Skats uz "Jurīšiem" un "Rūpļu" dīķi.

Ūziņu skola.

"Āžeļi" - māja un klēts.

Skats uz Ūziņu centru. Priekšplānā Ūziņu karjeras.

z/s Vilciņi.

"Lāmas" - māja un ērberģis.

"Mārtiņi", pa kreisi Svētes upe. Tālumā redzama Kaņņu krāce.

"Gaidas".

z/s "Ozoliņi".

Skats uz "Dimzēniem", attēlā redzama "Dimzēnu" kūts.

"Ūziņi" - atrodas Svētes upes krastā, pie Ūziņu tilta

"Aizvēji".

"Pukstes".

"Kalnamačas".

"Purviņi".

Ceļš no Ūziņiem uz Vilci (foto uzņemts posmā no "Svilpjiem" līdz "Tomiem").

Jekstu karjeras.

Jekstu karjeras

Jekstu karjeras

Ūziņu karjeras.


Virs "Svilpjiem".
Skats uz Ūziņu skolu un "Āžeļiem".

                                 
                              Skats uz "Tomiem" un "Lāmām".

"Tomi".


"Vilmaņi".
Paldies Tomam un Santai par šo skaisto dāvanu Ūziņiem.
Paldies arī Arnim B. par finansiālu atbalstu fotogrāfiju izgatavošanā.