trešdiena, 2016. gada 14. decembris

Ūziņu skolaZiņa tapusi pateicoties VKKF finansiālam atbalstam.  Projekta atbalstītājs - ZPR.

Ūziņu I. pakāpes pamatskola.


Ziņu pilnībā skatīt šeit: 
http://uzinubiblioteka.blogspot.com/2016/12/uzinu-skola.html


Darbojusies no 1881. - 1975. gadam.


Savērpjas dieniņas baltas
Bišu rosīgā spietā,
Vien Zemgales zaļumā stalta
Skola stāv vecajā vietā.

Ūziņu skolas ēka 2011. gadā. Foto - Gunita Kulmane.
Ūziņu I pakāpes pamatskola darbojās 94 gadu garumā. Tā kā ap 1880. gadu (iespējams nedaudz agrāk), bija iznācis likums, "ka uz 500 dvēselēm" ir jābūt skolai, tad ūzeniekiem (kā tolaik sauca ūziņniekus), nekas cits neatlika, kā ķerties pie skolas celšanas.
Šķiet, ka par skolu lielā mērā var pateikties Zāmuelam Freimanim, kurš tajā laikā bija Ūziņu pagasta vecākais. Ūziņi tolaik pastāvēja kā atsevišķs pagasts, un tas "sastāvēja" no 26 saimniekiem - acīmredzot, tie tad arī bija tie, kuri uzcēla skolu.
Taču, par pašu skolu ziņas ir ļoti skopas - šo to esmu sameklējusi LVVA, taču lielā mērā ieskatu tā laika notikumos un skolas dzīvē sniedz avīžu raksti (paldies periodika.lv). 
Tā kā 1890. gadā Ūziņu pagasts tika pievienots Jēkabnieku pagastam, tad visi dokumenti drīz tika aizvesti uz Jēkabnieku pagasta valdi.
Diemžēl - 1905. gada nemieros Jēkabnieku pagasta arhīvs gāja bojā.
Dažus gadus - I Pasaules kara laikā skola nedarbojās, jo arī skolas pārzinis Roberts Vulfs (tāpat, kā lielākā daļa ūziņnieku) kopā ar ģimeni bija devies bēgļu gaitās.
Lai arī skola nodibināta jau 1881. gadā - pirmās fotogrāfijas ir tikai no 20. gs. 20-to gadu beigām.
Fotogrāfijas (ap 200)  pārsvarā ir no bijušo un esošo ūziņnieku albumiem - paldies visiem, kuri dalījušies ar tām.

Ir saglabājušies 6 Ūziņu skolas klases žurnāli -
1949/50. mācību gads - 1. un 3. klase
1950/51. mācību gads - 1. klase
1950/51. mācību gads - 2. un 3. klase
1952/53. mācību gads - 1. un 3. klase
1959/60. mācību gads - 2. un 4. klase
1961/62. mācību gads - 4. klase.
Tie apskatāmi Ūziņu bibliotēkā.

Jāteic, ka visos laikos skolotāji ir darbojušies kā gaismas nesēji. Un darbojušies ne tikai skolā, bet arī plašāk - pagasta mērogā. Par dažiem skolotājiem ziņas ir diezgan plašas, bet - dažiem zināms tikai vārds.
  Priecāšos, ja kādam ģimenes arhīvā glabāsies informācija un fotogrāfijas, kas varētu šo ziņu papildināt.
Manā skatījumā visīpašākais ir Roberts Vulfs, kurš skolā strādāja 47 gadus - no skolas dibināšanas brīža. Cilvēks, kurš sirdi un mūžu nesavtīgi atdeva Ūziņiem. Apbrīnoju viņu arī par to, ka Ūziņu skolā viņš sāka strādāt tikai 20 gadus jauns - nedomāju, ka tas bija viegli.. "tukšā" vietā uzsākt darbu...
Otrs īpašais skolotājs bija Kārlis Butāns, kurš Ūziņu skolā sāka strādāt 1929. gadā... līdz 14.06.1941., kad skolotāja Butāna ģimene tika izvesta...
Arī Kārlis Butāns Ūziņiem paguva dot ļoti daudz...
Un trešā - man īpašā skolotāja ir ūziņniece Meta Rosmane. Ūziņu skolā pie viņas gan nepaguvu mācīties, jo skola tika slēgta, pirms es uzsāku skolas gaitas. Taču, viņa bija mana pirmā skolotāja Vilcē, un manās atmiņās vienmēr būs mana visīpašākā Skolotāja.

Ziņa un fotogrāfiju apraksti tiks papildināti.
Zāmuels/Zāmelis Freimanis (1847.-1903.) ar valdības apbalvojumu (saņēmis kā Ūziņu pagasta vecākais). Freimaņu dzimta ilgus gadu desmitus ieņēma ļoti nozīmīgu lomu Ūziņu sabiedriskajā un saimnieciskajā dzīvē - tie bija gaiši un sabiedriski aktīvi ļaudis. Arī Zāmuela tēvs - Dāvids Freimanis (Aspazijas vectēvs) ilgus gadus bija Ūziņu pagasta vecākais un tiesnesis.
Freimaņu dzimta atdusas Ūziņu Priežu kapos.
Foto no Freimaņu dzimtas albuma.
Zāmuels Freimanis (1847. - 1903.) ar ģimeni -
  • Sieva - Katrīna Lībrehte 1855. - 1935.
  • Meita Anna Blaua 1881. - 1969.
  • Dēls Dāvids Freimanis 01.05.1876. - 03.03.1967.
  • Meita Helēna Nīmane - 1893. - 1977.


"Lieldimzēnu" Eduarda Svirlovska 1884. gada Ūziņu skolas liecība. 
Skolotājs - skolas pārzinis Roberts Vulfs."Lieldimzēnu" Eduarda Svirlovska 1884./1885. gada Ūziņu skolas liecība.
"Lieldimzēnu" Eduarda Svirlovska 1887. gada Ūziņu skolas liecība.
Eduards Svirlovskis vēlāk kļuva par izcilu zinātnieku, un mūžs tika veltīts zinātnei.
Manā novadpētniecības krājumā atrodas visas Eduarda Svirlovska Ūziņu skolas laika liecības.


"Kaņņu" māju saimniekdēla Zāmeļa Behmaņa Ūziņu pagasta skolas 1905. gada liecība.
Liecību parakstījis gan Zaļās draudzes mācītājs Zīzemanis, gan skolas pārzinis Roberts Vulfs.